Ploché a šikmé střechy

Ploché střechy

  Foliové hydroizolace plochých střech

Fóliové hydroizolace jsou v poslední době nejvíce používané na ploché střechy. Vyznačují se dlouhou životností s minimálním nárokem na údržbu, minimálním přitížením nosné konstrukce střechy a krátkou dobou pokládky. Oproti asfaltovým pásům mají menší tloušťku a zároveň menší hmotnost.

Foliové hydroizolace se používají na novostavbách stejně jako při rekonstrukcích a modernizacích budov. Systém je vhodný pro široké spektrum konstrukčních variant střech, tj. střech plochých i šikmých, jednoplášťových a dvouplášťových, s klasickým pořadím vrstev i s obráceným pořadím vrstev, pro střechy lepené a mechanicky kotvené.

Foliové hydroizolace je nutno provádět s maximální pečlivostí. Ve většině případů se tyto systémy provádějí jako mechanicky kotvené nebo volně ložené zatížené stabilizační vrstvou ( např. násypem kameniva, dlažbou, atd.)

Při pokládání foliové hydroizolace na beton, asfaltové pásy, polystyren nebo na jiný hrubý podklad je nutné pod folii vložit separační vrstvu z geotextilie (300-500g/m2).

  Hydroizolace střech z asfaltových pásů

Asfaltová hydroizolace plochých střech je prováděna pomocí asfaltových pásů. Pokládka asfaltové střechy je prováděna celoplošně, bodově natavována, popř. mechanickým kotvením. Asfaltové pásy mají větší tloušťku než folie - od 4 mm výše.

Volba materiálu pro spodní - podkladní vrstvu hydroizolačního souvrství je ovlivněna způsobem pokládky, druhem kotvení, materiálem horní vrstvy a v neposlední řadě i funkcí vrstvy v souvrství celého střešního pláště. Obecně platí že pro mechanicky kotvené systémy volíme pásy s nosnou vložkou o vyšší pevnosti, tzn. např. ze skelné tkaniny.

Pásy s PES vložkou natavované k podkladu by se měly volit s ohledem na dostatečnou tloušťku krycí asfaltové hmoty, aby nedošlo při natavování k propálení nosné vložky.

Vrchní pás hydroizolačního souvrství by měl být jednoznačně z modifikovaného asfaltového pásu. V našich klimatických podmínkách je nejvhodnější modifikace asfaltové hmoty pomocí SBS, tj. elastomerně modifikované asfaltové pásy.

Vrchní pásy vystavené přímému působení slunečního záření by měly být zásadně s ochrannou vrstvou, a to buď nanesenou přímo na asfaltový pás - břidličný posyp, reflexní nátěr nebo provedenou jako samostatná vrstva - násyp kačírku, dlažba na podložkách, souvrství zatravněné střechy, apod

  Přitížené střechy

Využívají se zejména tam, kde není možno mechanicky přikotvit skladbu střešního pláště z vrchní vrstvou z folie nebo asfaltového pásu z důvodu nesoudržnosti podkladu a dále pak jako např. odpočinková zóna. V případě použití přitížené střechy je však nutné použít speciální hydroizolační asfaltové pásy nebo pásy z folie s vložkou odolnou proti prorůstání kořínků.

Přitěžující vrstva je umístěna na hydroizolační vrstvě, kterou tak následně chrání proti mechanickému poškození, proti degradaci vlivem UV záření , teplotnímu namáhání a dále pak v případech požárně nebezpečných úseků.

Jako přitěžovací vrstva se nejčastěji používá prané říční kamenivo, dlažba na podložkách, dlaždice, vegetační střecha, atd.

Mezi hydroizolační vrstvou a přitěžovací vrstvou musí být vždy osazena ochranná a separační vrstva (např. geotextilie), která zajistí ochranu hydroizolační vrstvy před případným poškozením.

Při použití přitížené střechy je nutné brát na vědomí vyšší zatížení střešního pláště a s tím spojené vyšší nároky na zatížení podkladní konstrukce.

Šikmé střechy

  Z taškové krytiny

Betonová střešní krytina

Betonové tašky uspokojí příznivce klasických střech a bývají dobrou volbou při hledání kvalitní střešní krytiny za přijatelnou cenu. Každý výrobce také obvykle nabízí několik variant včetně ekonomicky výhodné základní řady a můžete narazit i na zajímavé akční ceny betonových krytin u různých prodejců. Ušetřit lze také při různých kombinacích barev a povrchových úprav, přičemž za základní cenu se obvykle prodávají standardní barevné odstíny bez speciálních povrchových úprav. I na ty se však vztahují záruky, které se mohou pohybovat až na hranici třiceti let a mohou se lišit v délce záruční doby na jednotlivé parametry střešního systému.

Někteří výrobci krytinu prodávají ve vlastní distribuční síti či přes vlastní e-shopy, jiní na svých internetových stránkách zpravidla nabízejí přehled prodejců, u nichž lze jejich výrobky koupit. Střešní krytiny je ovšem vhodné nakupovat až po pečlivém výběru a „osahání“ vzorků.

Betonová krytina je sice o něco těžší než pálená, ale vzhledem k její pevnosti dosahované silným zhutněním lze vyrábět tašky o něco větších rozměrů a snížit jejich počet na metr. A tedy i cenu. Vzhledem k nižším nákladům na výrobu (není nutné ji vypalovat) bývá cena jedním z významných argumentů pro volbu krytiny betonové.
K dalším výhodám patří i větší barevná i tvarová rozmanitost než v případě pálené krytiny. A také snazší pokládka, protože tašky jsou díky větší pevnosti materiálu dokonale tvarované a přesně do sebe zapadnou.
V každém případě klade betonová krytina poměrně extrémní nároky na únosnost a celkovou kvalitu krovů, což může být v případě staré chalupy někdy problém a důvod ke kompletní výměně krovů.

Pálená střešní krytina

Modely pálených tašek jsou vyráběny a uváděny na trh v široké paletě kombinací tvarů, povrchových úprav a barev. Díky tomu je pálená krytina velmi hojně využívána jak na tradičních stavbách historického charakteru, vesnických staveních, ale v neposlední řadě také na moderních novostavbách ve městech.

Naprosto typickými vlastnostmi tradiční pálené tašky jsou odolnost a mrazuvzdornost. Prověřený způsob výroby a vybraný materiál dává výslednému produktu schopnost odolat nepřízni až skutečně extrémních klimatických podmínek.
Důslednost v procesu výroby se projevuje také v oblasti barevné stálosti. Zejména v případě povrchových úprav, jako jsou glazura nebo engoba, pálená taška nevykazuje změny barvy ani v případě působení natolik agresivních činitelů, jako jsou kyselé deště, UV záření nebo vysoce kyselý ptačí trus na střechách domů.

Další výhodou pravých pálených tašek je jejich ekologičnost. A to nejen, co se týká samotného materiálu pro výrobu, ale také procesu výroby a celkového životního cyklu výrobku. Jak samotná hlína, tak veškeré nanášené směsi pro povrchové úpravy jsou 100% přírodní a po dosloužení výrobku je možné jej poměrně snadno zrecyklovat.

V neposlední řadě je pálená střešní taška materiálem, který má tradici. Jde jednoduše o po staletí osvědčovanou střešní krytinu, na jejíž vlastnosti se zkrátka můžete spolehnout.

  Z plechové krytiny

Plechové střešní krytiny se těší stále většímu zájmu zákazníků.  Střechy s plechovou střešní krytinou se kromě té nejlepší kvality vyznačují  širokou škálou barev a povrchů, nízkou váhou, zajímavým designem a hlavně až 30ti letou zárukou. Plechová střešní krytina je finančně nejvýhodnějším řešením pro střechu jako celek díky rychlé a jednoduché montáži. Svojí nízkou váhou (cca 4,5kg/m2)  umožňuje ušetřit díky jednodušší  konstrukci krovu u novostaveb. Při rekonstrukci  starších domů plechová střešní krytina nezatíží původní konstrukci krovu, který tak není třeba měnit či vyztužovat.

Nabídka výrobců plechových střešních krytin cílí především na vlastníky novostaveb, kterým moderní odlehčený design plechových střech zpravidla velmi sluší. Ale mezi velkým množstvím typů, tvarů, profilů a barev těchto krytin si bez potíží vyberou i chalupáři nebo majitelé chat.

Povrchová úprava zajišťuje dlouhou trvanlivost krytin při dodržení předepsaného sklonu střechy
K výhodám plechových střech patří kromě trvanlivosti i minimální nároky na jejich údržbu. Třeba ve srovnání se střechou z betonových tašek nebo bitumenové krytiny se nečistoty na ocelové střeše nedrží a rovněž mechy a lišejníky na ní rostou jen minimálně. Ocelovou střechu můžete podle potřeby snadno umývat. Podle výrobců navíc tento typ krytiny velmi dobře odolává i extrémním povětrnostním podmínkám. V Čechách ostatně slouží falcové střechy celá léta.

Zvláště pro majitele méně standardních typů budov je zajímavá i schopnost plechových krytin dobře obstát na téměř jakémkoli sklonu a tvaru střechy. Plechy se nehodí jen pro střechy zcela ploché nebo střechy s minimálním sklonem, protože ke správné funkci potřebují dobře odvádět vodu.

Jestliže uvažujete o náhradě stávající střešní krytiny za plechovou, nezapomeňte při plánování rozpočtu na to, že nevystačíte jen s nákupem plechů či profilů. Střechu tvoří rovněž spodní konstrukce, okapové systémy, střešní bezpečnostní prvky, oplechování a další doplňky. Je dobré pořizovat celý střešní systém od jednoho výrobce, předejdete tak případným problémům s nekompatibilními prvky, rozdílnou délkou záruky nebo nesouladem v barvách či povrchových úpravách.

Různé typy profilů z ocelového plechu se pokládají na podbití snadno a rychle (Satjam)
V nabídce dodavatelů plechových krytin můžete vybírat mezi imitacemi tradičních pálených tašek, nejrůznějšími typy plošných profilů (trapézové plechy) a falcovanými krytinami, což jsou moderní a snadno montovatelné varianty tradičních střech z ohýbaných plechů.

Vzhled střešních tašek umožňuje použití mnoha typů plechových krytin i na venkovské chalupě
Při výběru se můžete řídit požadovaným vzhledem a vybírat mezi tvary a barvami odpovídajícími charakteru vaší stavby

  Ostatní krytiny (eternit, šindel asfaltová)

Vláknocementová krytina

V průběhu let se vláknocemntové krytiny dále vyvíjely a zlepšovaly. Trvanlivost a neustálé vylepšování technických a estetických vlastností výrobků byly vždy na předním místě. Dnešní vláknocementová střešní krytina je již nesrovnatelná s tou, která se vyráběla před 30 až 40 lety.

Vláknocement spojuje stavebnětechnické vlastnosti jako pevnost, stálost nebo odolnost proti povětrnostním vlivům se snadnou zpracovatelností, hospodárností a ekologickou bezpečností. Je odolný proti kapalinám, mrazu, hnilobě, korozi a může se zpracovávat nástroji běžnými na staveništi.

Krytina se do dřevěného podkladu (laťování nebo bednění) připevňuje pomocí hřebíků. Pro dokonalou fixaci šablon se dále používají vichrové spony, u vybraných formátů se provádí pokládka s pomocí háčků – ať už natloukacích nebo závěsných.
Vláknocementová střešní krytina je vyrobena ze směsi cementu a dnes již pouze neazbestových vláken (například PVA), která jsou nenasákavá. Vznikají opakovaným nanášením vrstev materiálu na sebe. Ty se pak k sobě slisují a eventuálně ještě vytvarují do vlnitého profilu.

Směsi pro jednu až dvě horní vrstvy na vnější straně krytiny jsou obohaceny o trvanlivé akrylátové barvy a také o látky zabraňující růstu mechů.

Někteří výrobci přibližně doprostřed tloušťky materiálu krytiny vkládají pásku (například z PP - polypropylen), která ji pomáhá udržet pohromadě a zabraňuje propadům střechy v případě eventuálního lokálního nárazu.

Při návrhu střechy s vláknocementovou krytinou je třeba zohlednit minimální požadovaný sklon, který u krytiny s rovným profilem musí být vyšší než 18°, s vlnitým pak více než 10°.

Při volbě krytiny je vhodné zohlednit klimatickou oblast, ve které se stavba nachází. Pro náročnější podmínky se vyrábí krytina typu Horal, se zesílenou tloušťkou. Její výhodou je snadná tvarovatelnost, různé atypické tvary střechy, vikýřky, střešní okna atd. nejsou problémem

Jednou z vlastností vláknocementové krytiny je výrazně nižší hmotnost v porovnání s pálenou či betonovou krytinou. To ji přímo předurčuje pro využití při rekonstrukcích.Nízká hmotnost totiž obvykle znamená nižší nároky na krov střechy, který díky tomu lze v určitých případech a samozřejmě při dodržení všech stavebních pravidel navrhnout v subtilnější podobě. Tak lze do jisté míry i něco ušetřit.

Krytina se pokládá do dřevěného podkladu (laťování nebo bednění) a připevňuje se pomocí hřebíků. Pro dokonalou fixaci šablon se dále používají vichrové spony, u vybraných formátů se provádí pokládka s pomocí háčků – ať už natloukacích nebo závěsných.

Při rekonstrukci střechy je dobré již dopředu začít přemýšlet zároveň o likvidaci té staré, která může obsahovat azbestová vlákna. Na toto se specializuje naše firma, která má patřičná oprávnění pro nakládání s tímto druhem nebezpečného odpadu.

  Ostatní krytiny (eternit, šindel asfaltová) 

Asfaltové šindele

Asfaltové šindele byly poprvé vyrobeny v USA před více než 100 lety a na americkém kontinentě zůstávají šindele nejpoužívanější střešní krytinou. V České republice se začaly šindele prodávat po roce 1990 a hned po svém uvedení si získaly značnou oblibu. Především díky snadné a rychlé pokládce a zajímavé ceně.
 
Výhodami šindelové krytiny jsou její lehkost, která zbytečně nezatěžuje krovy, a poměrně nízká cena. Šindelovou střechu nemusíte dodatečně lakovat či jiným výrazným způsobem opečovávat. Představuje flexibilní zastřešovací systém, který vyhovuje všem požadavkům na snadnou a rychlou instalaci, dlouholetou odolnost střešního pláště a jeho estetické ztvárnění. Zároveň odpuzuje a zabraňuje vniknutí hmyzu do střechy. Při dešti zajistí šindelové střechy naprosté ztlumení hluku v podkroví z dopadajících kapek. Vysokou odolnost proti větru pak ocení všichni ti, jejichž střecha bývá vystavena častým povětrnostním vlivům. Kvalitní šindelové střechy bývají nejvíce doceněny v zimním období, protože odolávají silným větrům i vydatnému sněžení. Díky dřevěnému záklopu, na který se šindele pokládají, unesou tyto střechy i několikametrové závěje sněhu.

Šindele odolávají jakýmkoliv výkyvům počasí a jsou používány jak v chladném počasí za polárním kruhem v Kanadě, tak v tropických oblastech Afriky či Indonésie.
 
Pokládka šindelů je velice jednoduchá a rychlá, a proto je možné mít novou střechu hotovou během několika málo dní. Díky dokonalé schopnosti šindele kopírovat svůj podklad je možné takovéto střechy modelovat do různých architektonických detailů jako jsou věžičky, vikýře, okna a další členitosti. Jediným typem šindele je možné pokrýt celou střechu včetně všech detailů, takže střecha působí kompaktně a není nutné dokupovat další nákladné a na pokládku složité příslušenství, jako jsou např. koncovky, či hřebenáče, které by zbytečně prodražovaly stavbu. Šindele se pokládají na střechy se sklonem 15°–90°.

  Tesařské konstrukce